Zde naleznete aktuální podmíny testování, vyhlášené vládou České republiky

Aktuální přehled situace - Covid - Ministerstvo zdravotnictví

Informace Hygienické stanice hl.m.Prahy