PRO FIRMY

Podmínky testování ve firmách

Požadavky na zaměstnavatele

Zaměstnavatel musí především ve svých prostorách zajistit místnost vhodnou pro testování pracovníků

Samotné testování provádí tým zkušených a proškolených zdravotníků a lékařů za dodržení přísných hygienických a protipandemických opatření.

Pokud máte o tuto nabídku zájem, vyžádejte si konkrétní nabídku podmínek testování pro Vás.

Podmínky a pravidla aktualizujeme v souladu s platnými nařízeními vlády ČR.